Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar
Fasader och socklar

”Pilsakmens” erbjuder hållbara naturstensfasader som består av olika färger och material – granit, marmor, travertin och andra material. Stenar levereras från världens bästa gruvor och bearbetas skickligt med olika metoder: polering, slipning, borstning, värmebehandling och sandblästring.Sten som ett tillförlitligt, robust och naturligt byggnadsmaterial har varit en välkänd produkt i tusentals år. Berömda egyptiska pyramider och andra stenmonument från antiken står än i dag. Inte bara fästningar och slott byggdes i antiken, utan också bostäder för inflytelserika människors som på detta sätt betonade ägarens betydelse, makt och inflytande. Nuvarande arkitekter och designers värdesätter stenens praktiska betydelse samt dess konstruktion och efterbehandlingssortiment – med dess skönhet och elegans.Ett annat skäl till att använda stenbehandlade fasader är energieffektivitet. Nuvarande fasader av natursten är normalt sett ventilerade. Det är en pålitlig och praktisk metod: först värms byggnaden upp och i ett senare skede slutförs fasaderna med hjälp av stenar. Dessutom är det möjligt att använda sten inte bara för nya byggnader, utan även för renovering av gamla byggnader.”Pilsakmens” fasader och stensocklar lämpar sig för alla privata projekt, offentliga projekt och företagsprojekt. Mot bakgrund av stenens prestige och hållbarhet kan det därför vara en bra investering för framtiden eftersom värdet på egendomen kommer att öka på grund av stenfasaden och någon ytterligare skötsel för att hålla fasaden i gott skick kommer inte att behövas.

Om du är intresserad av detta eller annat material

Kontakta oss

”Pilsakmens” erbjuder hållbara naturstensfasader som består av olika färger och material – granit, marmor, travertin och andra material. Stenar levereras från världens bästa gruvor och bearbetas skickligt med olika metoder: polering, slipning, borstning, värmebehandling och sandblästring.Sten som ett tillförlitligt, robust och naturligt byggnadsmaterial har varit en välkänd produkt i tusentals år. Berömda egyptiska pyramider och andra stenmonument från antiken står än i dag. Inte bara fästningar och slott byggdes i antiken, utan också bostäder för inflytelserika människors som på detta sätt betonade ägarens betydelse, makt och inflytande. Nuvarande arkitekter och designers värdesätter stenens praktiska betydelse samt dess konstruktion och efterbehandlingssortiment – med dess skönhet och elegans.Ett annat skäl till att använda stenbehandlade fasader är energieffektivitet. Nuvarande fasader av natursten är normalt sett ventilerade. Det är en pålitlig och praktisk metod: först värms byggnaden upp och i ett senare skede slutförs fasaderna med hjälp av stenar. Dessutom är det möjligt att använda sten inte bara för nya byggnader, utan även för renovering av gamla byggnader.”Pilsakmens” fasader och stensocklar lämpar sig för alla privata projekt, offentliga projekt och företagsprojekt. Mot bakgrund av stenens prestige och hållbarhet kan det därför vara en bra investering för framtiden eftersom värdet på egendomen kommer att öka på grund av stenfasaden och någon ytterligare skötsel för att hålla fasaden i gott skick kommer inte att behövas.