Integritetspolicy

Integritetspolicy för www.pilsakmens.lv

1.   I beskrivningen av integritetspolicyn anges att SIA ”Pilsakmens” (nedan kallad dataövervakare), förordning nr. LV40103373486, Zemeņu Street 13, Salaspils, LV-2019, ska inhämta, bearbeta och lagra personuppgifter för kunder och personer som besöker webbplatsen www.pilsakmens.lv.

2.  Vi inhämtar, bearbetar och lagrar personuppgifter som du frivilligt har tillhandahållit genom att kontakta oss och fylla i avsnittet ”Kontakta oss” på hemsidan.

3.  När du använder avsnittet ”Kontakta oss” samtycker du därmed till att de personuppgifter som du har lämnat i det avsnittet ska användas och lagras i enlighet med målen för denna integritetspolicy.  När du kontaktar oss måste du ange ditt namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du vill dela.

4.  När du kontaktar oss direkt och gör en beställning måste du samtycka till att vi inhämtar, bearbetar och lagrar följande typer av data:

 • Den sten som har köpts in och information om dess bearbetning och installation.
 • Leveransadress;
 • Betalningsinformation och personuppgifter som behövs för att förbereda den.

5.   Vi använder och lagrar data som vi har erhållit för att:

 • Kontakta dig för att tillhandahålla information och tjänster som är av intresse för dig.
 • Säkerställa ett effektivt tillhandahållande av tjänster för kundstöd.
 • Behandla din beställning och förbereda nödvändiga dokument.
 • Lämna rapporter till dig om du har gått med på att ta emot dem.
 • Lagra uppgifter i enlighet med rättsliga förpliktelser i samband med exempelvis bokföringslagen.
 • Genomföra företagets årliga analys och registrering av indikatorer.

6.  Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

7.  Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de ändamål som vi har inhämtat dem för.  Personer som hanterar uppgifter och har tillgång till dina personuppgifter har utbildats för att använda dem, samtidigt som de bevarar sekretessen och skyddar uppgifterna mot obehörigt eller illvilligt missbruk.

8.  Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Att få tillgång till dina uppgifter och få information om varför och hur de behandlas, samt att begära en kopia av dina uppgifter i elektroniskt format så att de kan överföras till en annan dataövervakare (”dataöverföringsmöjligheter”).
 • Att begära rättelse av inexakta, felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Att upphäva ditt tidigare avtal om att tillåta behandling av dina personuppgifter och på så sätt radera dina uppgifter om inte lagen kräver att vi bevarar dem.
 • Andra rättigheter i samband med den allmänna dataskyddsförordningen, som du kan lära dig mer om på EU:s hemsida som ägnas åt dataskydd.

9.  Denna integritetspolicy har skrivits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (27 april 2016) om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av deras personuppgifter.

10.  Dataövervakaren ska förbehålla sig rätten att ändra eller komplettera denna integritetspolicy utan föregående varning.  Ändringarna ska träda i kraft när de offentliggörs på webbplatsens avsnitt om integritetsskydd.