Om oss

”Pilsakmens” Ltd., är ett innovativt familjeföretag med stor erfarenhet. Även om företaget är relativt nytt, grundades 2011, har företagets ägare och specialister 25-årig erfarenhet inom stenbearbetningsindustrin. Vi investerar kontinuerligt i inköp av utrustning som förbättrar nya stenbehandlingstekniker.

Vi arbetar med privata projekt och företagsprojekt från hela världen när vi får order från Norge, Sverige, Finland, Danmark, Baltikum, Ryssland, Schweiz, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.  ”Pilsakmens” erbjuder en fullständig cykel av stenbearbetning: leverans, slutbehandling och montering. Direkt från tillverkaren finns det permanent tillgång till cirka 500 olika typer av material för tillverkning av köksbord och arbetsytor, ytor för stenbad, bardiskar av sten, stentrappor, stenfönsterbräden, spiselkransar, stenfontäner, kullersten, stenplattor, stenkolonner, stenpelare, gravstenar, gravkantstenar och andra produkter av natursten. De totala lagren av granit, marmor, kvarts, onyx, travertin och naturskiffer täcker ett område på mer än 20 000 kvadratmeter som gör det möjligt att välja det lämpligaste materialet för ett brett spektrum av projekt och beställningar, med hänsyn till varje kunds individuella önskemål och avsikter.

Köp som kommer att tjäna många generationer.

Marknaden erbjuder ett brett sortiment av material för köks- och badrumsytor, väggar och golvplattor, trappor och fönsterbrädor. Som specialister säger, den mest hållbara lösningen är natursten, till exempel granit. Vid en första blick kan det dock tyckas vara för dyrt, men i ett långsiktigt perspektiv kommer högkvalitativa kök och badrumsytor av natursten att löna sig.En av naturstenarnas viktigaste egenskaper är – långvarig överlägsen kvalitet och hållbarhet i form av mekaniska skador och miljöpåverkan. Ett bra exempel på natursten är uråldriga och historiska byggnader som har bevarat sitt yttre och inre genom århundradena i utmärkt och högkvalitativt skick.

Vanliga frågor

Granit och konstgjord sten – kvarts, kommer på lång sikt att vara det effektivaste materialet.GranitGranit är en sten med låg porositet, den är 100 % naturligt material som passar perfekt för köks- och badrumsytor. (Mohs skala – 7)Fördelar- 100 % naturmaterial- reptålig- värmebeständig- urval av färger- enkel att underhålla- mörk granit har en varierande låg porositetsnivå (0–0,2 %)Nackdelar- efter en tid kan ljus granit bli mörkare om vätska förblir på en yta alltför länge.Kvarts93 % av kvartsen består av naturmaterial och 7 % består av pigment och polyesterharts. Kvarts har en exceptionellt låg porositet och är ett av de mest hållbara och praktiska materialen för köksytor. (Mohs skala – 7)Fördelar- hållbar- reptålig- värmebeständig (upp till 300 grader)- enkel att underhålla- låg porositet (0,01 %)Nackdelar- inomhusmaterialMarmorElegant och naturligt material. En av de mest populära marmorn för ytor är Carrara (Italien). Men marmor kommer inte att vara praktisk nog att använda som en arbetsyta i kök. (Mohs skala – 4)Fördel- 100 % naturmaterial- värmetåligNackdel- hårda föremål kan lämna repor- syra lämnar fläckar

Vårt lager är det största lagret av natursten i Baltikum – permanent tillgängligt finns cirka 500 olika typer av material i ett område som täcker mer än 20 000 kvadratmeter som gör det möjligt att välja den lämpligaste stenen.

Du är välkommen att besöka vårt kontor eller skicka information till vår e-postadress pilsakmens@pilsakmens.lv:Ungefärlig detaljstorlek som du är intresserad avFöredraget materialEventuell ytterligare information som du kan ge om föredragen bearbetningsmetod för sten, sammansättning osv.

Stenplattor finns i olika storlekar, den största är ~300 x 200 cm.Vanligtvis arbetar vi med material med en tjocklek på 2 cm och 3 cm – den populäraste storleken för ytbehandling i inrednings- och byggbranschen.Vi erbjuder också material i andra storlekar och tjocklekar som inte är standard, till exempel granit- och marmorplattor med en tjocklek på 1,2 cm och 1,5 cm, samt steg i tjocklek på 6 cm.

Om natursten väljs för beställning måste kunden inspektera stenen på plats innan beställningen har påbörjats eftersom materialet har toner, band, mikrosprickor, porer och andra formationer, som kännetecknas av en natursten.. När stenprodukterna har framställts kommer anspråk mot naturstensformationerna inte att accepteras.Vi ger information om uppskattad tidpunkt för slutförandet av ditt projekt.Tiden det tar att slutföra arbetet efter det att materialet har bekräftats och förskottsbetalningen har mottagits är cirka 4–5 veckor. Tiden för slutförande av projektet kan variera beroende på årstid och projektens materialstorlek.Den angivna arbetstiden är ungefärlig och kan förlängas på grund av mängden beställningar vid stenfabriken och beställningens komplexitet. Kunden har inte rätt att kräva ersättning från ”Pilsakmens” Ltd., i samband med förlängning av beställningstiden.De tillverkade delarna från produktionsverkstaden i SIA PILSAKMENS överlåts till kunden först när kunden har betalat 100 % för beställningen.När PILSAKMENS anställda anländer för att mäta/installera stendetaljer tillhandahåller de inte rörsystem, elektriker och nedmontering.

Stenplattor finns i storlekarna 1–7 m2 i olika tjocklek.1 m2 granit:1 cm tjocklek ~30 kg2 cm tjocklek ~60 kg3 cm tjocklek ~90 kg

Ltd. "PILSAKMENS" har ingått ett avtal nr. SKV-L-2016/890 av den 26 oktober 2016 med den lettiska investerings- och utvecklingsbyrån för mottagande av stödmedel inom ramen för åtgärden "Främjande av internationell konkurrenskraft" som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.