Erbjudande och service

”Pilsakmens” erbjuder en fullständig cykel av stenbearbetning: leverans, slutbehandling och montering. Direkt från tillverkaren finns det permanent tillgång till cirka 500 olika typer av material för tillverkning av köksbord och arbetsytor, ytor för stenbad, bardiskar av sten, stentrappor, stenfönsterbräden, spiselkransar, stenfontäner, kullersten, stenplattor, stenkolonner, stenpelare, gravstenar, gravkantstenar och andra produkter av natursten.